Tramitació d'instal·lacions en ús i no inscrites al RITSIC

divendres, 17 juliol, 2015
Ja es pot completar el tràmit electrònic que marca la “Instrucció 1/2015”, pel que fa el camp reglamentari d’instal·lacions petrolíferes IP-03 (punt Cinquè) i el camp reglamentari d’instal·lacions frigorífiques (punt tercer  La nova versió dels formularis del tràmit d’instal·lacions petrolíferes ja està publicada a Canal Empresa:

Petrolíferes

http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Presentacio-de-la-declaracio-responsable-per-a-installacions-petroliferes-per-al-consum-a-la-mateixa-installacio-posada-en-servei-modificacions-i-baixa?category=752b34b8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Frigorífiques

http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Presentacio-de-la-declaracio-responsable-per-a-installacions-frigorifiques-posada-en-servei-modificacions-i-baixa?category=752b34b8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

S'espera que poc a poc s'aniran incorporant al Canal Empresa els formularis del tràmit corresponents a la resta de reglaments.