Des del seu naixement l’any 2011, la Subcomissió d’Engitren, dins de la Comissió de Cultura, és un agent actiu de la promoció de la cultura i afició ferroviària i del modelisme. El Grup de Treball (ara Subcomissió) es va crear per vetllar per la importància del ferrocarril, en general, i per aportar una dosi de rigor en l’àmbit del modelisme ferroviari a escala, a més de fer difusió de la constant evolució de les tecnologies digitals que hi ha en aquest àmbit. 

Durant els dotze anys que porta en funcionament, Engitren ha organitzat activitats mensuals, cada cop amb una major diversitat de tipologies, i sempre amb la presència d’experts en cada tema.  En aquestes sessions, s’ha parlat de temes com la història del ferrocarril, les innovacions tecnològiques, la fotografia ferroviària, la història dels troleibusos i dels tramvies, visites a centres de control i simuladors de conducció, entre altres aspectes d’interès. Una sèrie d’activitats i de coneixements que s’han recollit a l’agenda i a la web de l’Associació i Col·legi.

Fer xarxa també és una de les finalitats d’Engitren. S’ha reforçat i consolidat la relació amb entitats del món ferroviari, del modelisme i del seu patrimoni industrial, com el Museu Nacional de la Tècnica de Catalunya, l’Associació del Museu Nacional de la Tècnica i d’Arqueologia  Industrial de Catalunya, l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Barcelona i el Museu del Ferrocarril de Catalunya, entre altres. 

Amb la pandèmia de la Covid-19, Engitren ha adoptat les noves tecnologies en el format de les sessions, donant la possibilitat de fer-les telemàtiques i afavorint així l’expansió de les activitats a zones fora de l’àmbit lingüístic català.  Conscients que el col·lectiu amant del ferrocarril és d’una tipologia diversa, des de la Subcomissió es vol seguir contribuint “a trencar els compartiments estancs perquè el futur del ferrocarril, en un context actual de superespecialització, necessita professionals i usuaris que tinguin una visió àmplia de la cultura ferroviària”.

 

Compartir