Què és m4Social i la taula del tercer sector?

m4Social, el projecte d’innovació digital en l’àmbit social de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, es va crear el 2016 en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Fundació Mobile World Capital Barcelona, per impulsar la transformació de la societat mitjançant les noves tecnologies.

A través d’aquest projecte la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya vol liderar la transformació digital de les entitats del Tercer Sector, així com incidir en la generació d’un ecosistema d’innovació digital en l’àmbit social.

La Taula del Tercer Sector és una institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes, defensa els drets socials i lluita per erradicar la pobresa i reduir les desigualtats a Catalunya. Agrupa 35 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals representen i aglutinen en conjunt a més de 3.000 entitats socials no lucratives. És una Entitat Declarada d'Utilitat Pública. 

https://www.tercersector.cat/qui-som/la-taula-del-tercer-sector

Els ENGINYERS VOLUNTARIS col·laboren amb m4Social, el projecte d’innovació digital en l’àmbit social de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per ajudar a les entitats en el camí de la transformació digital. T’hi apuntes?


Objectiu del projecte

Facilitar que les entitats socials puguin millorar l’eficàcia i la qualitat dels seus serveis definint i aplicant un pla de transformació digital.

Qui hi participa

 • m4Social, el projecte d’innovació digital en l’àmbit social de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, com a promotora de la iniciativa.
 • Entitats socials, amb la participació dels seus equips de govern
 • Enginyers Voluntaris: aportem coneixement, experiència, orientació i metodologia perquè l’entitat social pugui definir el pla estratègic/director de Transforamció Digital (PDTD) i després fer-ne la implementació.

Què hem fet fins avui

 • En la campanya 2019/20 s’han assessorat 5 entitats amb la participació de 8 enginy@rs voluntaris.
 • En la campanya 2021 s’han assessorat 7 entitats amb la participació de 10 voluntaris dels quals 9 són enginy@rs.
 • En la campanya 2022-23 sa'han assessorat 6 entitats amb la participacio de 6 voluntaris dels quals tots són enginy@rs.
 • Testimonis:

Campanya 2024

 • Assessorar entre 7 i 10 entitats en la preparació del Pla de Transformació Digital.
 • Acompanyar a les entitats que han participat en convocatòries anteriors en el desplegament del pla de Transformació Digital.
 • La Taula del Tercer Sector (amb el suport d'Enginyers Voluntaris) farà la selecció d’entitats considerant especialment el compromís de la direcció amb el projecte.
 • Assessorament/acompanyament durant les diverses etapes del Pla de Transformació Digital de les entitats se.leccionades:
  • Enginyers Voluntaris amb el suport de 5 col·legis d’enginyeria
  • Migranodearena

Etapes del projecte

 • Definició de l’equip de treball de l’entitat i dedicació dels recursos.
 • Revisar el model de negoci de l’entitat, entenent-lo com l´activitat i processos actuals per dur-la a terme.
 • Definir el nou mapa de processos identificant els àmbits i prioritats de digitalització de l’entitat amb criteris de millora: Màrqueting i comunicació, serveis i gestió interna.
 • Anàlisi del gap entre la seva situació actual i la futura a curt, mig i llarg termini, tant a nivell operatiu, de gestió com de direcció.
 • Anàlisi de les eines i solucions digitals disponibles, i aplicables a cada entitat, i el seu nivell d’ús. Punts forts i punts febles.
 • A partir dels punts anteriors, definir les etapes del projecte de transformació digital i els objectius que es volen aconseguir en cada una d’elles.
 • Guies bàsiques del Pressupost associat a la Transformació Digital.
 • Full de Ruta de la Transformació Digital, definint el programa i eines de seguiment i avaluació de resultats.

Durada i dedicació del voluntari

 • Elaboració del pla estratègic:
  • Entre 3 i 6 mesos amb una dedicació de 2 a 4 hores per setmana.
 • Acompanyament en el desplegament del pla:
  • 6 mesos renovables amb una dedicació d’una reunió quinzenal.

Calendari

 • La crida i selecció d’entitats, assignació dels voluntaris i formació inicial es farà entre febrer i març per començar l’assessorament a l'abril.

Per  a més informació poseu-vos en contacte amb: Montse Hita 93 319 23 00 o envieu un e-mail a: mhita@eic.cat

Compartir