Més de la meitat dels enginyers industrials catalans estimen que la situació econòmica millorarà aquest 2022, tot i els increments de preus de l’energia i matèries primeres. En el marc de l’Observatori de l’Enginyeria, Enginyers Industrials de Catalunya ha avaluat el grau de confiança en l’activitat econòmica i les oportunitats que es presentaran al llarg de l’any (l'enquesta es va fer abans de l'inici de la guerra a Ucraïna). Un de cada tres preveuen un creixement de dues xifres de la facturació de les empreses on treballen

El grau de confiança del col·lectiu cap a la millora de la situació general se situa en 7,73 sobre 10. Més de la meitat dels professionals de l’enginyeria pensen que la Covid-19 no impactarà negativament en els resultats. Cal tenir en compte que tres de cada quatre empreses en les que hi ha enginyers industrials han assolit resultats positius el 2021

Un de cada tres assenyala l’increment del preu de l’energia i les matèries primeres com la principal dificultat per la millora de la situació econòmica aquest 2022. També destaquen els problemes per captar i retenir el talent (20%), les dificultats logístiques d’abastament (15%) i l’increment dels costos laborals, amb un 8%.

Entre les oportunitats que es presentaran enguany destaquen la transformació digital, el creixement dels equips humans, l’accés als Fons Next Generation i la internacionalització de l’activitat. 

Enginyers Industrials de Catalunya realitzarà microenquestes entre els seus més de 10.000 professionals per conèixer el grau d’impacte de la pandèmia en l’activitat econòmica i els seus efectes en les empreses. L’objectiu d'aquesta primera era conèixer el grau de confiança del col·lectiu vers el futur més immediat i, partint de l’experiència del 2021, descobrir les claus i oportunitats per aquest 2022. 

Consulta l'informe
Compartir