"Europa indica que tornar a situar la indústria al centre de la recuperació assegurarà resiliència i progrés al conjunt de la societat" assenyala el degà Josep Canós en un article d'opinió publicat al "Diners" de La Vanguardia. "L'enginyeria i la tecnologia tenen una presència i un protagonisme medul·lar" en els diferents projectes que comptaran amb l'ajuda i el recolzament del Marc Financer Plurianual 2021-2027 i del Pla Europeu de Recuperació.

Però als professionals que caldran per tirar endavant aquests projectes se'ls "proposa ben poca cosa, tant en salaris com en reconeixement". El degà explica que, a Catalunya, el salari mitjà d'un enginyer o enginyera és un 20% inferior al de França, o un 33% menys que a Alemanya, segons les dades que es van recollir en la primera edició de l'Observatori de l'Enginyeria a Catalunya."Cal aturar aquesta tendència. No ens podem permetre el luxe de seguir sent un país low cost" conclou Canós.

Compartir