Una de les funcions que han de portar a terme els i les professionals que realitzen les funcions de direcció d’obra i de coordinació de seguretat i salut en una obra, és tenir al dia el corresponent  llibre d’ordres i llibre d’incidències. Aquests documents, que estan recollits a la normativa, els proporciona el col·legi als seus membres per poder dur a terme aquestes funcions.
 
Històricament, aquests llibres han tingut un format d' A4 amb fulles autocopiadores per poder omplir-les in situ a l’obra i poder repartir una còpia als implicats. Però els nous temps reclamen processos més àgils i digitalitzats.
 
Alguns col·lectius professionals i Administracions ja han començat a utilitzar-los regularment i de fet, cada cop són més les persones usuàries del nostre servei de certificació que reclamen llibres en format electrònic. Per aquest motiu, des del departament hem analitzat les diferents opcions disponibles i, des de l'abril, oferim llibres d'ordres i d'incidències electrònics.
 
El servei té els següents avantatges per als enginyers i enginyeres que es dediquen al sector de les obres:
 
- Eliminació de papers a l'obra
- Possibilitat d'escriure fora de l'obra amb tranquil·litat
- Facilitat d'emmagatzemar de cara al futur
- Espai il·limitat
- Possibilitat d'incloure altre tipus de documentació com poden ser fotos
 
Des del col·legi hem optat per subscriure els serveis d'Optimiza, una de les empreses líders en el sector per a la gestió d'aquesta documentació, que dona servei a més de 35 col·legis professionals de tot l’estat (com ara el CETIB o el COIIM) i a diverses administracions públiques, com la Diputació de Barcelona.
 
La petició del servei al COEIC es farà com fins ara per la versió dels llibres en paper: presentant un assumeix de direcció o de coordinació de seguretat i salut, tot marcant la casella corresponent en els nous impresos actualitzats.
 
A continuació trobareu el vídeo de la presentació del servei on s'explica el seu funcionament, el procediment mitjançant el qual es poden demanar els llibres electrònics i s'aclareixen dubtes.
 
 

Compartir