El novembre del 2020, el Govern de la Generalitat va aprovar la creació d'un grup de treball per agilitzar els tràmits administratius que afecten les activitats econòmiques amb impacte. L'objectiu d'aquest grup és optimitzar el temps de finalització del procediment de la competència de les diferents administracions públiques, de concessió de permisos, llicències i autoritzacions per a l'exercici d'una activitat econòmica, quan aquests terminis siguin especialment llargs. Aquest acord es va prendre, perquè el Govern de la Generalitat és conscient que hi ha un problema greu en els terminis de tramitació de determinats tipus d'expedients i que afecten de manera significativa a l'activitat econòmica del nostre país.

Els professionals de l'enginyeria som un dels col·lectius més afectats per aquests terminis i així ho han manifestat, des de fa molts anys, els enginyers i enginyeres que hi treballen assíduament amb les administracions encarregades de la concessió de permisos i llicències. No obstant això, hem constatat que tot i els esforços realitzats pel Govern de la Generalitat, no hi ha la sensació que els terminis s'hagin escurçat significativament en el darrer any, sent habitual que la tramitació de, per exemple, una llicència d'obra major, duri prop d'un any. Aquesta situació sovint comporta que el promotor vagi a buscar una altra ubicació on se li permeti començar la seva activitat econòmica en la meitat de temps.

Informe complet
Compartir