Després d’uns anys complicats, de canvis normatius i de crisi financera, la Junta de Representants de l’Associació i la Junta General Ordinària del Col·legi d’Enginyers Industrials van aprovar, el passat 13 de desembre de 2022, els pressupostos pel 2023.

Des del començament, els equips de la nova presidència i deganat han treballat per una major sostenibilitat econòmica i una representativitat “real” del col·lectiu enginyer. El 2022, les institucions han crescut i s’han incorporat més de 350 persones, de les que el 50% són joves menors de 30 anys i el 20% enginyeres

Al llarg de les dues juntes, que es van celebrar de manera simultània (refermant la gran vinculació entre ambdues institucions), es va reforçar el propòsit que és “Liderar l’evolució tecnològica per al progrés del món i de les persones”, la importància d’aconseguir una major visibilitat de l’enginyeria (impacte), de teixir aliances i de donar resposta a les necessitats del col·lectiu (serveis). També es va assenyalar la necessitat d’ajudar al col·lectiu en la retenció i captació de talent, en el món de l’empresa.  

Compartir