Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

Quan ens falta ciència, hem d’anar a l’enginyeria. En un context d’emergència sanitària, la qualitat de l’aire ha passat a ser un gran repte, el concepte de risc en els entorns industrials és habitual però amb elements biològics i en equipaments no industrials és més complex” va avançar el president Jordi Renom, durant la jornada celebrada el passat dimecres 10 de març de 2021, organitzada per la Comissió d’Economia Circular i Canvi Climàtic, sobre el control dels aerosols en espais tancats mitjançant la ventilació.

Ha quedat demostrat que la principal via de transmissió de la COVID-19 és per la inhalació dels aerosols en espais tancats i reduïts. Per aquesta raó, “s’afegeix el vector salut en els sistemes de ventilació i es fa necessari quantificar el risc a través de mesuradors de CO, va explicar Jose Manuel Felisi, investigador de MESURA. Segons Felisi, la concentració de CO₂ es converteix en un indicador i quan els nivells són superiors als 700 ppm es considera que una àrea és de risc.

Respirem més de 10 kg d’aire al dia, hem ideat una plataforma que mesura el CO i la qualitat de l’aire a temps real” va presentar Ignacio Valor, director de qualitat de LABAQUA. Martí Urpinas, enginyer industrial a CARRIER i vicepresident del Clúster IAQ, va assenyalar que “per garantir uns bons cabals de ventilació cal que aquesta sigui mecànica, que s’incrementin els sistemes de filtració i tenir en compte la separació de les aletes de les bateries per a que sigui fàcil la seva neteja”. D’altra banda, el vicepresident del Clúster IAQ va compartir que una de les tecnologies més innovadores que estan utilitzant és la llum ultraviolada, molt eficaç per reduir la càrrega microbiana.

Estem treballant en l’increment de les renovacions, buscant l’equilibri entre salut, confort i eficiència energètica”, va explicar David Ventero, tècnic de la RENFE. Ventero va comentar que l’operador ferroviari està treballant, junt amb d’altres empreses, en diferents línies d’investigació i assajos sobre desinfeccions, modificacions dels paràmetres de ventilació, filtres, temperatures, etc.

Tots els ponents van coincidir en què no només s’ha d’exigir que les instal·lacions compleixin la normativa vigent sinó que també es mantinguin d’una manera adequada. “Queda molt per fer però ja tenim un marc normatiu. Invertir en salut sempre és rentable” va afirmar l’investigador Jose Manuel Felisi.

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

Amplia a Fulls d'Enginyeria

Compartir