Accedeix al vídeo i a la documentació clicant a la fitxa de la jornada

 

El 18 de juny es va celebrar la segona i última sessió del cicle sobre els nous combustibles per al transport i la mobilitat, organitzat per les comissions d’Energia i Indústria Química. La jornada va posar el focus, fonamentalment, en els combustibles sostenibles, l’hidrogen verd i la captura de carboni. El president de la Comissió d’Indústria Química, Jeroni Farnós, va apuntar que les noves solucions busquen un transport neutre en emissions i s’adapten als diferents modes existents i a les seves característiques, “en funció de la seva dimensió i pes i de la distància i autonomia”. 

Carlos Díaz García, de la Direcció de Combustibles Renovables i Economia Circular a Repsol, va presentar el pla estratègic de la companyia per liderar la transició energètica i l’objectiu de zero emissions netes pel 2050. Díaz va destacar que “els combustibles renovables i els materials circulars (a partir dels residus forestals, biològics i municipals) són una solució real”. Díaz va apuntar que “hi ha suficients residus orgànics a Europa per cobrir la demanda esperada de combustibles avançats el 2050”. Entre les tecnologies existents, Díaz va citar la hidrogenació, la digestió anaeròbia i la fermentació, la gasificació i la piròlisi i els e-fuels. 

Leyre Fernández Inchusta, de Desenvolupament de Negocis i Explotació a Cepsa, va afirmar que “la descarbonització del transport pesat es basa en els biocombustibles”. Segons la Unió Europea, el 17% dels camions nous el 2030 funcionaran amb hidrogen, evitant 11 milions de tones de CO₂, va recordar Fernández. En aquesta línia, l’enginyera va enumerar els avantatges de l’hidrogen per a la mobilitat entre els quals es destacarien les zero emissions, l’autonomia i temps de recàrrega, la seva versatilitat d’aplicació i les opcions de producció i emmagatzematge d’energia. Pel que fa als reptes actuals, Fernández va denunciar una infraestructura limitada i els problemes d’emmagatzematge i transport actuals a Espanya, en part per la falta d’ajudes i incentius. 

Miguel Angel Calderón, Business Development Manager a TechnipEnergies, va destacar que “el mercat dels combustibles sostenibles SAF és prometedor, ja que del 2020 al 2023 es van aprovar 12 projectes amb una producció de 3,7 MT/any”. Calderón va apuntar, com a les tecnologies guanyadores en aquest àmbit, l’ús del CO₂ i biometà biogènics i dels líquids procedents de la fermentació dels residus animals i vegetals. 

 

Accedeix al vídeo i a la documentació clicant a la fitxa de la jornada

Compartir