Els passats dissabte i diumenge s’han publicat els Reial Decrets Llei 9/2020 i 10/2020 que decreten la paralització d’activitats per als treballadors per compta aliena d’activitats no essencials i regulen diversos aspectes professionals (tramitació d’ERTOS, acomiadaments, contractes temporals, etc.).

Destacar que durant el dia 30 de març encara es podran efectuar les actuacions imprescindibles que evitin els perjudicis irremeiables o desproporcionats ocasionats per la paralització decretada.

D’altra banda, pel que fa al manteniment preventiu normatiu de les instal•lacions, recordar-vos que el Real Decret 463/2020, de 14 de març, en la seva disposició addicional tercera, que parla dels terminis administratius, anuncia que queden suspesos els terminis i es reprendran quan perdi vigència aquest RD (o les pròrrogues corresponents).

Més informació
Compartir