La Diada dels Enginyers 2021 ha homenatjat la participació activa dels enginyers i enginyeres des dels hospitals i el món de la salut durant aquests mesos de pandèmia.“Des de l’aportació de voluntaris fins al nou disseny i fabricació de respiradors, des de solucions d’urgència amb impressió 3D fins als recursos de coordinació i suport al CatSalut i al Servei d’Emergències Mèdiques (SEM)”, va assenyalar Josep Canós, degà dels Enginyers Industrials de Catalunya.  

Però també va ser un esdeveniment únic i amb un clar propòsit: reimaginar-nos per a què l’enginyeria transcendeixi la professió, es projecti en la societat i en el futur i serveixi per reforçar l’aportació de la professió al món. El propòsit dels Enginyers Industrials de Catalunya és “Liderem l’evolució tecnològica per al progrés del món i les persones”, centrant-se a tall d’exemple en el reconeixement de la tasca que les enginyeres i els enginyers han fet durant la crisi sanitària.

“El propòsit dels Enginyers Industrials de Catalunya culmina amb una nova E, una lletra que fa referència a una nova ETAPA que emprenem com a entitats, d’ENGINY que hem d’exprimir i d’EXEMPLE que hem de ser per al conjunt de la societat. Una nova ERA en la que han de brillar EQUIPS, EXPERTESA, EXPERIÈNCIA, EFICIÈNCIA i, com sempre, l’EXCEL·LÈNCIA. I en especial una E d’EQUITAT.”, va afegir el president Jordi Renom al final de l'acte.

Compartir