Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

Enginyers Industrials de Catalunya reclamem el desplegament urgent de les renovables -”anem molt tard”-, multiplicar per 20 la capacitat instal·lada d’aquestes energies, fins els 80 GW, i fomentar l’eficiència i estalvi energètic. Ho hem fet en la presentació de l’estudi “La transició energètica a Catalunya”, que detalla les nostres principals propostes per a la descarbonització. 

L’estudi destaca que “es tracta d’un repte titànic alhora que una gran oportunitat de reindustrialització” que potser precisarà de la presa de “decisions temporals com prolongar la vida útil de les centrals nuclears” si no s’assoleixen els objectius en els terminis programats.

La transició energètica no ha de consistir només en instal·lar aerogeneradors i plaques fotovoltaiques: s’han de fomentar l’eficiència i l’estalvi energètics i cercar substituts als combustibles fòssils i aquests han de ser l’hidrogen i el biometà”, destaca l’estudi. En aquest sentit, en un escenari descarbonitzat, “Catalunya no podrà ser autosuficient i haurà d’importar,  com a mínim, la meitat de l’hidrogen que consumeixi”.

Segons les nostres estimacions, caldrà mobilitzar 225.000 M€ d’inversions públiques i privades i s’estima que es donarà feina al voltant de 150.000 tècnics especialistes durant els propers 30 any.

La capacitat de generació elèctrica amb renovables haurà d’anar acompanyada d’una gran capacitat d’emmagatzematge que permeti adequar l’oferta a la demanda. Per això, caldran un mínim de 16 GW d’emmagatzematge entre centrals hidroelèctriques reversibles i tecnologies d’emmagatzematge com bateries o altres.

Així mateix, caldrà augmentar la capacitat d’interconnexió amb sistemes adjacents, que donin estabilitat. Caldrà augmentar la capacitat de bescanvi d’energia elèctrica amb la resta d’Espanya i Europa, almenys fins al 10% de la potència instal·lada i que la futura xarxa d’hidrogen estigui també interconnectada.

Demanem que s’agilitzi la tramitació de permisos, establint polítiques públiques per fomentar les inversions i poder disposar del capital empresarial i humà, “a més de tenir la flexibilitat suficient per poder anticipar i adaptar-nos a les dificultats tecnològiques i geopolítiques que puguin aparèixer durant tot aquest període”. 

En relació a la Prospectiva Energètica de Catalunya (PROENCAT) publicada recentment per la Generalitat, els Enginyers Industrials coincidim en què cal  desacoblar la demanda d’energia del PIB, però donat que fan una aposta per la reindustrialització de Catalunya, considerem que la disminució del consum d’energia serà més suau.

No hi coincidència, però, en la forma d’arribar a l’any 2050 sense emissions de carboni. En tant que la PROENCAT proposa la quasi total electrificació de l’economia catalana, nosaltres apostem per descarbonitzar-la i donen un paper protagonista, a més de l’energia elèctrica, a l’hidrogen i el biometà. Segons l’estudi, la indústria catalana no podrà assolir els nivells d’electrificació que proposa l’estudi de la Generalitat i considerem que caldrà incorporar a l’equació els combustibles no contaminants.


Accedeix a l'estudi clicant aquí

Els mitjans de comunicació s'han fet ressò:

La Vanguardia

El Periódico 

Cadena SER

 

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

Compartir