Per a més informació, clica a la fitxa de la jornada

 

Actualment, els professionals de l'enginyeria que treballen a l'Administració pública assumeixen moltes responsabilitats en tots els àmbits que desenvolupen en la seva activitat. Quines són aquestes responsabilitats i com s’han de fer front, van ser els aspectes principals que es van tractar en la jornada, organitzada per la Comissió d’Enginyers en l’Administració Pública, el passat 16 de novembre de 2023. La sessió va comptar amb especialistes jurídics, comandaments de l'Administració i tècnics amb anys d'experiència.

Josep Barceló, advocat i cap dels serveis jurídics d’Enginyers Industrials de Catalunya, va repassar les diferents tipologies de responsabilitats professionals (“obligació que té una persona de reparar el dany que ha causat per raó de l’exercici de la seva professió o ofici”) en les administracions públiques. En concret, Barceló va parlar de la responsabilitat penal, “que és la que es deriva del fet que la persona professional cometi un delicte en el Codi Penal i, en aquest cas, ser treballador de l’Administració no és un avantatge, és un agreujant”, i de diferents aspectes de l’administrativa i de la civil (a diferència de les altres responsabilitats, transmissible i que es pot assegurar). 

Ernest Cuadrado, cap de Control d'Activitat i Protecció Civil de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, va explicar què representa la responsabilitat civil per a un tècnic municipal que valora la legalització de les activitats, el marc normatiu existent, i com funciona i què requereix el procés de comunicació prèvia (en concret, va apuntar que és necessari “un certificat emès per un tècnic competent i, en funció de la tipologia i superfície de l’activitat, d’un projecte tècnic”).  

L’exposició de Jon Michelena, director Cepreven, es va centrar en la protecció contra incendis i, en aquest sentit, va remarcar que el primer problema és “la manca de conscienciació de la gent de la importància de la prevenció contra els incendis i les seves conseqüències”. Michelena va assenyalar que “totes les persones tècniques involucrades són susceptibles de veure’s involucrades en una reclamació” i va afegir que “la professionalitat i el coneixement minimitzen els riscos”. 

La subdirectora general de riscos i assegurances, Generalitat de Catalunya, Cristina Turmo, va destacar que “en 20 anys, el nombre de sinistres comunicats a la Generalitat de Catalunya ha augmentat un 92,4% (els de responsabilitat civil, un 73,6%)”. Turmo va mostrar diferents casos i es van analitzar els intervinents i les possibles responsabilitats. 

Andreu Mingote i Òscar Sànchez de La Mútua d’Enginyers van explicar la importància de gaudir de la pòlissa de responsabilitat civil professional d’Enginyers Industrials de Catalunya. “Moltes vegades pot passar que els interessos de les administracions públiques no són els mateixos dels del professional de l’enginyeria. Per això necessiten la seva pròpia defensa”, va apuntar Mingote. Sànchez va presentar l’alternativa al RETA de La Mútua. 

El director general Pere Homs va cloure la sessió indicant que jornades com aquesta “són un exemple del valor d’entitats com l’Associació i el Col·legi que ofereixen un ampli ventall de serveis als seus membres, més enllà de l’obligatorietat de la col·legiació”. 

 

Per a més informació, clica a la fitxa de la jornada

 

Compartir