Per accedir a les presentacions dels ponents i al vídeo de la sessió clica a la fitxa de la jornada

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) amplia a una segona convocatòria les ajudes per a nous projectes d’eficiència energètica en el sector industrial, amb una dotació de 35 milions d’euros. La primera sessió del cicle de jornades, organitzades per la Comissió d’Energia amb la col·laboració de l’ICAEN, i que es va celebrar el passat 13 de maig de 2021, va donar a conèixer diferents projectes que tenen com a principal objectiu la millora de l’eficiència energètica. El govern espanyol en la seva proposta de Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC) proposa que la millora, al conjunt de l’estat, sigui del 39,6% pel 2030.

Mariona Coll, cap de la Unitat d’Indústria de l’ICAEN, va explicar que els projectes que es podran presentar a aquestes ajudes seran tots aquells que busquin “una reducció de les emissions de CO2 i del consum d’energia final mitjançant l’eficiència energètica. No es subvencionen la cogeneració ni la fotovoltaica o eòlica”. Daniel Crous, director general de DISTILLER, va presentar una nova planta per a la revalorització de residus procedents de la regeneració de dissolvents. “Els nostres tractaments tenen un gran consum calorífic i hem trobat la solució en generar-nos nosaltres mateixos l’energia a partir dels residus que no podem retornar al mercat”, va destacar Crous en la seva exposició.

Nosaltres hem optat per substituir el forn de sinteritzat que era 100% de gas natural per un d’elèctric, amb un major control, millor aïllament i eficiència energètica i que requereix menys recanvis”, va ser el cas de Jacki Maestro, responsable de forns d’AMES PM Tech. Aquesta empresa de peces, a través del procés de sinterització, amb el canvi de forn en les seves instal·lacions ha aconseguit un estalvi de 1.200 tones de CO2 anuals. 

El darrer exemple de projecte d’eficiència energètica va ser el de l’empresa Grans del Lluçanès que ha aconseguit la recuperació de la calor dels gasos de combustió del geodestructor per a l’assecat de les serradures per a la producció de pèl·lets. “Amb aquest nou sistema pretenem millorar la qualitat del producte final, disminuir la quantitat de cendres que produeix el pèl·let i fer un assecatge menys violent de la serradura”, va afegir David Pizà, cap d’operacions de l’empresa de serveis agrícoles. 

Per accedir a les presentacions dels ponents i al vídeo de la sessió clica a la fitxa de la jornada

Compartir