Enginyers Industrials de Catalunya defensa que, davant la crisi sanitària provocada pel Covid-19, la indústria ha de ser “el vector sobre el que pivotar la recuperació econòmica al nostre país”. L’Associació i el Col·legi defensen que, ara més que mai, “cal activar polítiques i accions que ajudin a superar la crisi, que es despleguin amb celeritat amb l’ambició de transformar en positiu el sistema productiu, accelerant esforços i inversions que tenim perfectament identificats, com són el canvi climàtic, els impactes de la digitalització i una millor distribució del valor generat per l’economia”.

Al llarg del document “La indústria: vector de recuperació econòmica a Catalunya”, fet públic avui, les institucions dels Enginyers Industrials de Catalunya -Associació i Col·legi- recullen 40 propostes i recomanacions concretes “per ajudar a donar forma a la resposta política i econòmica i a les iniciatives de les empreses i professionals”, per sortir de la crisi del Covid-19, apostant “per la indústria competitiva, sostenible i palanca d’equitat i benestar com a motor de la recuperació de l'economia en general i d’un millor futur per a la societat”.

Per als Enginyers Industrials, cal “impulsar de manera coordinada l'activitat industrial, en línia amb les directrius de salut pública i de l’estratègia industrial que proposa la UE per al període 2020-2030”. Això vol dir “assegurar la continuïtat del teixit industrial, contribuint a generar PIB a curt termini i que aquest es capil·laritzi eficientment en el conjunt de la societat”, i per aquesta raó demanen “prendre mesures transformadores que modifiquin estructuralment les mancances dels nostres sectors industrials”. El que implica “actuar des de la competitivitat, la transversalitat sectorial i la col·laboració publico-privada”.

 

Deu àmbits en els que actuar

El document anima a aprofitar els instruments que ja estan a la mà del Govern de la Generalitat com són el Pacte Nacional per a la Indústria i el Pacte Nacional per a  Societat del Coneixement, i així  donar resposta als reptes sobre el model de societat, economia i ocupació a què aspira el país.

Entre els àmbits en els que ordena les 40 propostes es troben el sector de la Salut, com a oportunitat per a la indústria del país per diversificar la seva activitat; la Transició ecològica, l’Energia i la Mobilitat des d’on generar activitat econòmica alineada amb l’objectiu de revertir el canvi climàtic, la Construcció i les Infraestructures, la Indústria 4.0 o les cadenes de subministrament locals.

El document defensa la necessitat d’aprofitar el moment per fer créixer la nostra industria. En aquesta línia, exigeixen que “no s’ha de perdre ni una sola empresa, ni una sola startup, sense haver explorat abans la possibilitat de que sumi a un projecte més sòlid”. I demanen “superar mentalitats molt arrelades a casa nostra, de fer-s’ho tot un mateix, de preferir ser “cap de ratolí” que formar part de projectes més plurals però més competitius”.

En aquest esforç de foment de la simbiosi, creuen que “cal incorporar la que es pugui generar entre emprenedoria i empresa, aportant i concentrant-se la primera en solucions tecnològiques innovadores i activant les seves estructures empresarials i accés a mercats la segona, guanyant-hi totes dues en celeritat i solidesa competitiva”.

Per aconseguir aquests objectius, Enginyers Industrials creuen que “les palanques públiques han de ser clares i l’acompanyament decidit. Calen recursos econòmics i humans de manera urgent per a generar aquestes dinàmiques”. I per això, associacions professionals, empresarials i clústers “són els àmbits on es poden accelerar aquests processos de cooperació. I d’aquests en tenim molts i molt bons. És moment d’aprofitar-los”.

Posicionament
Compartir