Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

La recuperació econòmica després de la COVID-19  ha d’incorporar criteris ambientals i climàtics” va explicar Salvador Samitier, cap de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC), el passat 14 de maig, a través de la plataforma Zoom. Una conferència organitzada per les Comissions de Canvi Climàtic i Economia Circular, Energia i Mobilitat dels Enginyers Industrials de Catalunya, dins el cicle de jornades sobre la Transició Energètica.  

Samitier va exposar que “la finalitat de la Llei 16/2017 és consolidar la feina feta contra el canvi climàtic en els darrers vint anys (especialment des de l'any 2005) i contribuir en el paper decisiu que Europa vol jugar per afrontar amb garanties el repte de construir una societat menys vulnerable i més avançada”. En definitiva, contribuir a l'assoliment d'una societat competitiva, innovadora i sostenible, amb baixes emissions de carboni i millor adaptada als impactes del canvi climàtic.  

La Llei de Canvi Climàtic -la primera de l’Estat espanyol i de les primeres a Europa- adopta les bases imprescindibles que es deriven de la legislació comunitària i configura els elements essencials per a la regulació d'aquest instrument a Catalunya. El cap de la OCCC va mostrar gràfics sobre les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) a Catalunya – reduccions del 3% anual de 2005 a 2015 i del 4,1% del 2015 al 2030- i va assenyalar que “anem pel bon camí per aconseguir la neutralitat climàtica el 2050”.

El conjunt de mesures i instruments presents a la llei persegueixen establir un marc que faciliti les activitats per fer el trànsit cap a una economia de baixa intensitat en carboni, de manera que aquelles activitats que orientin la seva activitat de manera coherent amb els objectius de la llei en puguin resultar beneficiades. “Hem de tornar a ser renovables. Cal substituir el model nuclear i potenciar el sector renovable del que vam ser pioners. No es pot deixar escapar la gran oportunitat que té Catalunya amb la reindustrialització” va defensar Samitier.

El cap de l’OCCC va exposar que la Llei persegueix, bàsicament, cinc finalitats. En primer lloc, aconseguir que Catalunya redueixi tant les emissions de GEH com la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, afavorir la transició cap a un model neutre en emissions de GEH i, alhora, transformar el model de producció i accés als recursos naturals i energètics.

En segon lloc, reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s'han elaborat durant els darrers anys en l'àmbit del canvi climàtic. En tercer lloc, promoure i garantir la coordinació de tots els instruments de planificació sectorial relacionats amb el canvi climàtic i la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, i també fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics.

En quart lloc, esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies que contribueixin a la mitigació, i també a reduir la dependència energètica de Catalunya de recursos energètics externs, a la descarbonització i a la desnuclearització. Samitier va afegir que “la transició climàtica i energètica és una transició més social que tecnològica i que els grans reptes pendents són el de l’emmagatzematge energètic i el de la planificació urbana”. I, finalment, fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic.

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

Compartir