Barcelona incrementa la inversió en rehabilitació d’habitatges fins als 37 milions d’euros i reforça la priorització de l’eficiència energètica. En un acte, celebrat el 13 d’octubre en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, es va presentar la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació per al 2021 que incorporen criteris de millora de patologies estructurals, habitabilitat i salubritat, tot buscant la reducció de la demanda energètica dels edificis. El Col·legi d’Enginyers Industrials, junt amb el d’Arquitectes de Catalunya, d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i d’Enginyers d'Edificació de Barcelona i el d’Enginyers Tècnics de Barcelona i l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació, ha treballat en els objectius i condicions de la convocatòria. 

La reducció de la demanda i, per tant, del consum, és un factor clau per reduir la despesa tant energètica com econòmica. D’acord amb la tipologia i nombre d’intervencions, com poden ser els aïllaments de façana, la renovació de finestres o la instal·lació d’elements de captació d’energia solar, la reducció podrà ser d’entre el 10% en rehabilitacions parcials i fins al 25% i 30% en les renovacions integrals. A l’espera de conèixer la concreció de les exigències dels fons europeus Next Generation en matèria de rehabilitació i reducció de la demanda energètica, les rehabilitacions que contemplin una reducció del 30% podrien ser susceptibles de finançar-se amb aquests fons.

Totes les línies d’ajudes previstes, ja sigui d’elements comuns com interiors d’habitatges, inclouen com a subvencionables les intervencions per reduir la demanda energètica de les llars.

La convocatòria dels ajuts a la rehabilitació d’habitatges la fa el Consorci d’Habitatge de Barcelona, amb les aportacions de l’Ajuntament i la Generalitat. En el cas de les aportacions municipals, en els darrers anys han estat d’almenys el 75% de tota la inversió, tot i que la participació en el Consorci és del 40%.

Eficiència energètica, reducció de la demanda i accessibilitat

La línia d’ajuts per a elements comuns, amb un total de 21,7 milions d’euros, és la més quantiosa i va dirigida a les comunitats de veïns i veïnes i essencialment enfocats a la rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica de finques i la conseqüent millora del parc privat. Les actuacions subvencionables són totes aquelles relacionades amb obres estructurals dels edificis per corregir patologies que afectin la solidesa i seguretat, les encaminades a la reducció de la demanda energètica així com les millores en accessibilitat.

Específicament, les actuacions per a la reducció de la demanda energètica poden ser intervencions a les façanes, rehabilitació i restauració de cobertes, parets mitgeres i també en celoberts i patis. Alhora, també podran optar als ajuts les intervencions dirigides a transformar terrats en cobertes verdes en almenys el 50% de la superfície, i les instal·lacions d’energia solar que impliquin la reducció del consum energètic de fonts no renovables o de la xarxa d’energia convencional, com són els captadors fotovoltaics per a la producció d’aigua calenta o per a la generació d’electricitat.

En aquest sentit, les bases de la convocatòria estableixen que les sol·licituds que incloguin aquests elements d’eficiència energètica obtinguin la màxima puntuació possible i puguin prioritzar-se a l’hora de rebre els ajuts.

La línia d’elements comuns també preveu prioritzar les sol·licituds per a actuacions exclusives d’accessibilitat, com la instal·lació d’ascensors, la supressió de barreres arquitectòniques i rehabilitació de vestíbuls i escales. Entre 2016 i 2020 s’han instal·lat 759 ascensors que han beneficiat a 9.705 unitats familiars.

Segons la tipologia d’intervenció, els ajuts cobriran d’entre el 20% i el 50% de la inversió necessària, amb topalls que van des dels 20.000 als 50.000 euros segons el cas.

 

Amplia a Fulls d'enginyeria

Roda de premsa

 

Compartir