el relat

Serveis · Xarxa · Veu · Influència · Marca

La proposta de valor dels Enginyers Industrials de Catalunya, representada gràficament a través del pentàgon, es concreta en un conjunt de SERVEIS específicament dissenyats per a enginyers i orientats al suport a la seva carrera professional. També és la VEU que, mitjançant les comissions tècniques i institucionals, genera debat i reflexió per difondre coneixement entre el col•lectiu i a la societat. 

És la XARXA de contactes de qualitat, tant entre els seus membres com amb la resta de professionals i agents del sector. Amb els seus debats i posicionaments tècnics que, de manera independent, han d'INFLUIR d'una manera positiva a la societat, Enginyers Industrials de Catalunya és la MARCA de referència per a la societat.

SERVEIS
Acompanyament en la trajectòria professional

XARXA
Construir relacions professionals de qualitat

VEU
Generar coneixement des de la reflexió i el debat

INFLUÈNCIA
Influir en la societat des dels valors de l'enginyeria

MARCA
Reforçar els Enginyers com a marca de prestigi