Accedeix al vídeo i a la documentació clicant a la fitxa de la jornada

 

El passat dilluns 18 de març de 2024, el Grup de Treball de Control d'Instal·lacions del Clúster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya (CLÚSIC) va presentar la “Guia sobre Documentació Tècnica d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis” en la nostra seu a Via Laietana de Barcelona. 

Aquesta guia representa un avenç significatiu en el camp de la seguretat i la prevenció d'incendis, ja que aborda de manera clara i detallada les mancances normatives detectades en la documentació tècnica exigida pel marc normatiu vigent. Els experts van coincidir que aquest document “és un pas important en la direcció de proporcionar als professionals del sector les eines necessàries per a una gestió més eficaç dels riscos d'incendi”. L’objectiu de la guia és informar i inspirar pràctiques segures i responsables que contribueixin a la creació d'entorns més segurs per a tothom. 

Van participar en la sessió Mariano de Leonardo, president del CLÚSIC, Manel Martín, coordinador del Grup de Treball de Control d’Instal·lacions de CLÚSIC i director tècnic de MSCONSULTORS, Carles Noguera, cap del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya, Víctor Molinet, cap de la Unitat Normativa i Prestacional de Bombers de Barcelona, Jordi Sans, president de la Comissió de Seguretat del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i secretari de la Junta Directiva del CLÚSIC, Alberto Izquierdo, secretari del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Mercè Sánchez, responsable del Departament Tècnic de ROCKWOOL, Llorenç Domingo, gerent d’IGNITOR, Antonio Galan, Head of Regulatory & Pubblic Affairs Iberia de KINGSPAN, Francesc Xavier Querol, director zona nord-est de PEFIPRESA i Albert Marsé, responsable de Vendes Iberia de DETNOV. 

 

Accedeix al vídeo i a la documentació clicant a la fitxa de la jornada

 

Compartir