Associació i Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya denuncien que els efectes del temporal “Gloria” han evidenciat que “no s’han complert les mesures de millora de la xarxa elèctrica acordades després de la nevada de l’any 2010”. Per aquestes institucions, “cal confeccionar un mapa de risc real i dels punts crítics per a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica en el quadrant nord-oriental del Principat”.

Enginyers Industrials de Catalunya alerten que “durant els propers mesos les comarques gironines es trobaran en una situació precària de subministrament” i que si es manté el servei “és gracies a l’existència de la línia de MAT de 400 kV”. Aquestes institucions demanen que “les mesures d’interconnexió o de repotenciació de la xarxa que resten pendents a la Demarcació de Girona no es retardin més”.

També recorden que “una de les causes per les que el Tren d’Alta Velocitat Barcelona-Girona segueix prestant el servei a velocitat comercial inferior a 200 km/h” (velocitat compatible amb la xarxa ferroviària convencional) “és la insuficient electrificació de la xarxa entre Barcelona i Girona”.

Per a Associació i Col·legi, “les xarxes de transport i distribució són essencials per a la descarbonització i la transició ecològica i cal garantir la seva resiliència”.

Per això, cal revisar conceptes que s’han aplicat al sector elèctric com el de “força major” -vinculats al Reglament de Riscos Extraordinaris sobre persones i béns (RD 2022/1986)- “en les noves condicions de fenòmens climàtics més agressius i de repetició en cicles més curts, per als quals les actuals infraestructures no estan preparades”, com per exemple, vents superiors als 125 km/h en zones on no és comú aquest fenomen o les nevades de neu humida en cotes baixes inferiors a 500 metres.

Repensar les xarxes per a la transició energètica

Els riscos més elevats de vulnerabilitat de les xarxes, amb la intensificació dels fenòmens climàtics més agressius, així com la transició energètica cap a un sistema energètic més descarbonitzat que acosti la generació al consum, “obliguen a urgents replantejaments d’adaptació de la funcionalitat de les infraestructures existents”.

Per això, “caldrà repotenciar xarxes, reconvertir xarxes d’evacuació d’energia a la funcionalitat de crear futurs punts d’emmagatzematge i diversificar i ampliar les funcionalitats dels operadors”.

Per a Enginyers Industrials de Catalunya, “és urgent definir i implementar mesures tècniques, reglamentàries, de planificació en el doble objectiu de resiliència del sistema actual i de planificació de la futura operativa”.

En aquest nou escenari de transició energètica, el consumidor ha de contribuir amb la seva actuació activa de consumidor responsable i alhora generador o emmagatzemador d'energia que ha de fer possible aquesta transició, convertint-se en un “prosumer”.

Posicionament efectes Glòria xarxa elèctrica Més informació
Compartir