La Comissió de Cultura, subcomissió Engitren, va organitzar la conferència “Control de circulació de trens en una maqueta”, el passat 23 de febrer de 2023, a càrrec de Norberto Redondo, enginyer industrial i professor d’Enginyeria Elèctrica a l’Escola d’Enginyeria Industrial de Béjar (Universitat de Salamanca).

Una forma diferent de practicar l’afició. La presentació va consistir en un desplegament, amb un esquema general i de forma molt didàctica, de la descripció de les funcions i característiques principals de tots els elements que componen un sistema de control dels trens en una maqueta. L’explicació va començar pel maneig de forma manual, passant per successives addicions de components, fins al control -de forma totalment automàtica- per ordinador.

Per cada pas de l’exposició, Redondo va detallar la nomenclatura dels components i la seva funció, així com la manera de connectar-los entre ells (seguint l’ordre de menys a més complexitat per arribar al control total i precís de les circulacions) per aconseguir un funcionament correcte. 

Redondo va expressar, en vàries ocasions, que “tots els circuits i els microcontroladors, basats pràcticament en el microcontrolador Arduino, són més econòmics als elements electrònics digitals estàndard que ofereix el mercat i el seu funcionament és igual de satisfactori, des dels punt de vista de precisió i durabilitat”.

Com a software d’elecció, l’expert va citar el programari lliure ROCRAIL com el més adequat per la seva flexibilitat i servei. Redondo va finalitzar l’exposició  amb una demostració en pantalla del sistema instal·lat a la seva maqueta, de la versatilitat en quan a la seva utilització i, amb l’afegit, que “des de casa seva podia passar el control dels trens a una altra persona allunyada del domicili, via wifi amb el mòbil com element de govern”.

 

Compartir