La situació d’emergència sanitària originada per la Covid-19, que ens ha agafat per sorpresa, ha propiciat una amplia resposta solidària per part de la societat per atendre les persones més directament afectades en la salut i també per la crisi econòmica i social que se n’ha derivat.

Com la resta de persones i professionals, els enginyers/res hem col·laborat en aquesta resposta positiva i immediata, aportant els nostres recursos i experteses, els quals hem dirigit en gran part a ajudar les Institucions Públiques en l’emergència sanitària. Moltes de les accions endegades han estat recollides als mitjans dels EIC i han estat àmpliament divulgades.

Des d’aquí volem destacar el fort component de solidaritat que ha impulsat aquesta col·laboració i agrair a totes les companyes/companys el seu esforç i grau d’implicació.

Un cop superades les urgències més immediates, ara toca reactivar l’economia, reprendre l’ensenyament presencial, reforçar els nostres models assistencials. I actuar sobre els desequilibris estructurals que se’n deriven d’una emergència que és, també i sobretot, social, com testimonien les xifres d’atur i el creixement esfereïdor de les situacions de pobresa. Podeu veure vídeo de Francina Alsina Presidenta de la Taula del Tercer Sector Social emès a l’abril i la situació ha empitjorat.

Des de l’enginyeria, a través de les nostres Institucions, estem col·laborant proactivament per ajudar a revertir la situació econòmica amb iniciatives importants al voltant de la reindustrialització del nostre país. I la millor i primera acció social a la que podem contribuir els enginyers/res és la potenciació de la indústria com a sector generador d’ocupació de qualitat.

Aquesta crisi ha posat de manifest aspectes millorables en la prevenció i atenció sanitària, així com en els dèficits estructurals a l’economia i l’àmbit social i que arrosseguem des de la crisi del 2008. Dèficits encara no resolts que s’agreugen en una situació com la que estem patint.

Les amplies bosses de persones i famílies vivint en la precarietat ens interpel·len per treballar solidàriament perquè no quedin definitivament al marge de la nostra societat. Son persones a les que centenars d’entitats socials dediquen els seus esforços, per ajudar-les a inserir-se en el mon laboral i social i a recuperar la dignitat de poder viure del seu treball.

Molts enginyers/res aporten el seu granet de sorra i col·laboren de sempre de forma voluntària amb aquestes entitats, aportant els seus coneixements i experteses per ajudar-les a ser més eficients i eficaces en la consecució dels seus objectius.

També, de fa uns anys, el servei de “Enginyers Voluntaris” actua per facilitar la col·laboració de l’enginyeria amb les entitats socials. Hi ha participat més de cent Enginyers i més de seixanta entitats. amb el suport de cinc Col·legis/Associacions d’enginyeria: Enginyers Industrials de Catalunya, Enginyeria Informàtica, Enginyers de telecomunicacions, Enginyers Agrònoms i Enginyers de Camins.

Si vols conèixer aquest servei amb més detall i estàs interessat en col·laborar-hi, pots contactar amb nosaltres a través de Montse Hita e-mail: mhita@eic.cat o bé per telèfon: 933192300.

Compartir