Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

L'aviació és un mitjà de transport que creix ràpidament i que és extremadament difícil de descarbonitzar. A més, té una característica particular que és que les seves emissions es produeixen a una gran altitud i provoquen, aproximadament, el doble de l'escalfament que provocarien les mateixes emissions a la superfície.

La Comissió de Mobilitat va organitzar, el passat 26 d’abril de 2022, una sessió sobre els reptes ambientals de l’aviació i sobre com pot avançar la indústria aeronàutica cap a l’impacte ambiental zero. En concret, la trobada es va centrar en el sistema combustible-energia ja que s'estan considerant diverses opcions de combustibles alternatius, les mesures operatives que poden mitigar l'escalfament "no CO2" de l'aviació, i sobre la manera d'aplicar la tecnologia de control d'emissions, des del transport terrestre a l'aviació, que podria reduir els impactes de la contaminació de l'aire de l'aviació.

La sessió va ser a càrrec de Manuel Martínez Sánchez, professor Emeritus del Massachusetts Institute of Technology i Steve Barrett, Professor of Aeronautics and Astronautics at the Massachusetts Institute of Technology, moderats pel professor de 

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

 

Compartir