L’enginyera industrial Marta Osorio és la nova responsable del Grup de Treball de Prevenció d’Incendis de la Comissió de Seguretat dels Enginyers Industrials de Catalunya. Actualment, és la responsable en l’àmbit de la verificació de les mesures de seguretat del Servei de Prevenció del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i de la regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de seguretat contra incendis.

Un dels objectius del nostre Grup de Treball és posar en valor la figura de l’enginyera i enginyer de protecció contra incendis com un dels agents clau del procés de creació i gestió de projectes de construcció d’edificis i instal·lacions”, explica Marta Osorio. El Grup de Treball de Prevenció d’Incendis forma part de la Comissió de Seguretat i està constituït per enginyeres i enginyers amb activitats definides i focalitzades en l’actualització contínua de totes les informacions relacionades amb l’àmbit de la seguretat en cas d’incendi. 

Marta Osorio és membre de la Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis (TINSCI), del Grup d’experts coordinat per la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo per a l’elaboració del nou Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI), del grup de treball de la Finestreta Única Empresarial (FUE) que col·labora amb l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) en l’elaboració de les disposicions legals de desplegament de les Lleis de simplificació administrativa, del grup de treball de control d’instal·lacions i del grup de treball de gestió del coneixement del Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLUSIC).

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat

 

Inscripcions
Compartir