Un bon projecte i una empresa amb propòsit són les principals motivacions del nostre col·lectiu a l’hora de triar on anar a treballar. Aquesta és una de les conclusions de la tercera enquesta entre les enginyeres i els enginyers, en el marc de l’Observatori de l’Enginyeria, que ha volgut avaluar quines són les demandes del professionals de l’enginyeria industrial dins del mercat dels perfils tècnics. 

D’altra banda, pràcticament en un 80%, les enginyeres i enginyers se senten motivats per treballar amb autonomia i llibertat d’actuació, dins un equip i amb un lideratge que els ajudi a créixer professionalment. 

L’estudi ofereix d’altres xifres destacables del col·lectiu que indiquen que un 15% pensa canviar de feina en el proper any, un 40% ha treballat ja en un altre país i que, un 20% dels que no ho han fet, ho voldrien fer. També cal assenyalar el caràcter emprenedor de les enginyeres i enginyers ja que prop del 45% ha treballat en algun projecte per compte propi d’emprenedoria.

L’enquesta, feta entre els més de 10.000 professionals de l’enginyeria que conformen la comunitat dels Enginyers Industrials de Catalunya, no pretén ser un estudi exhaustiu ni detallat sinó una aproximació que permet treure conclusions qualitatives a partir dels resultats quantitatius del sondeig. 

Consulta l'informe
Compartir