Alertem d’una  “greu afectació al sector industrial” pels increments dels preus energètics del gas natural i l’electricitat. “Sobre la indústria planeja un increment de costos energètics desorbitat que pot provocar una delicada situació financera a les empreses”, afirmem des de la Comissió d'Energia dels Enginyers Industrials de Catalunya. Per aquesta raó, demanem que el Govern de l’Estat ampliï les mesures urgents “per evitar una crisi industrial i una inflació desbocada”.  

Demanem també “una transició per salvar uns increments que a curt termini poden ser una catàstrofe per a moltes PIMES i petites comercialitzadores energètiques”. El “plan de choque” que va aprovar el Govern central -el RDL 17/2021- s’ha centrat nomes en mitigar l’impacte de la factura elèctrica als consumidors domèstics, però “no s'ha tingut en compte l'efecte dels preus energètics del Gas Natural i de l’electricitat a la indústria”. 

Des de la Comissió recordem que el 60% del consum de Gas Natural es fa a la indústria i la resta es reparteix entre els Cicles Combinats i el mercat domèstic i que “aquest mes d'octubre s’ha començat ja a notar amb una reducció del consum industrial de GN, d’un 8% i d’un 1,7% en el consum elèctric”. La baixada en els consums de Gas Natural i electricitat en el mes d'octubre fa pensar que “la reducció de l'activitat industrial s'està generalitzant”. 

  • Rebaixar transitòriament la fiscalitat d’hidrocarburs 

  • Aplicar mesures transitòries i excepcionals sobre els drets d’emissió de CO2 als cicles combinats, per reduir el preu spot del mercat elèctric. 

  • Fomentar els mercats a llarg termini d’energia (possible indexació del PVPC). 

  • Agilitzar l’autoconsum industrial, amb mesures regulatòries d’exempció de tràmits. 

  • Refinançar el deute del dèficit del sistema elèctric mes enllà del 2028 per reduir les anualitats del sistema al 50%. 

  • Mesures fiscals, crèdits ICO per facilitar la liquiditat de les empreses industrials afectades per l’augment de costos energètics sobrevinguts, que els permeti absorbir a llarg termini el xoc de costos transitori. Sobre la indústria planeja un increment de costos energètics desorbitat que pot provocar una delicada situació financera a les empreses. 

Compartir