El Ministerio de Trabajo ha publicat dues guies en relació amb les mesures de seguretat en els sectors de la construcció i industrial on es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures de contenció adequades per garantir la protecció de la salut de les treballadores i treballadors en front de l'exposició a la COVID-19 en aquests sectors.

Guia Construcció Guia Industrial
Compartir