Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

Actuar  com una plataforma d’enginyers i enginyeres interessats en l’intercanvi de coneixement, el networking i noves tendències en l’àmbit de la salut i alhora posicionar l’enginyeria com un dels principals pilars del futur del sector” són els objectius de la nova Comissió de l’Enginyeria de la Salut que es va presentar el passat 20 de febrer a l’auditori dels Enginyers Industrials de Catalunya.

El sector de la salut i les ciències de la vida a Catalunya genera 31.087 milions cada any i representa el 7,2% del seu producte interior brut (PIB). En conjunt, més de 223.000 persones treballen en aquest sector, al voltant d’un 7% dels ocupats catalans. “L’Enginyeria de la Salut està present en empreses de l’àmbit farmacèutic, hospitalari, Biotec, Medical devices, startups, consultories, entre d’altres” va explicar Marc Pérez Pey, president de la Comissió d’Enginyeria de la Salut i director Regional a HARTMANN.

Jordi Renom, president dels Enginyers Industrials de Catalunya, va destacar en les seves paraules de benvinguda que aquesta nova Comissió “està pensada per ser útil a les enginyeres i enginyers, a la societat, al mercat, al coneixement i al talent”. Marc Pérez Pey va exposar les diferents actuacions previstes pel 2020: realitzar un estudi sobre l’ecosistema d’Enginyeria de la Salut a Catalunya, crear els grups de treball sobre millora de processos en hospitals i tecnologia, en Indústria i Innovació en processos industrials Farma, Medical Devices i Biotec i en Digital Health i transformació digital en salut, organitzar visites de benchmarking i establir una taula de treball i diàleg amb associacions, patronals, col·legis professionals i altres entitats i institucions del sector.

Segons l’Agency for Healthcare, Research and Quality, la innovació representa una nova manera de fer les coses per millorar l’atenció sanitària i, dins d’una cadena causal , els resultats en salut o l’eficiència en la seva obtenció”. Ramon Maspons, Chief Innovation Officer a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuascat) va parlar sobre Innovació, Salut i Enginyeria. Entre d’altres aspectes, Maspons va assenyalar que “el sector salut és un element clau per a la competitivitat d’un país. Cada vegada farem més medicina predictiva, personalitzada, participativa -el pacient tindrà un rol més actiu- i preventiva”.

Taula rodona

Van participar a la taula rodona, moderada per Caterina Vidal, director tècnica de BIOREM, Esther Tomás, directora d’Infraestructures i Tecnologia a l’Hospital de la Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus, Marc Pérez Puigdengoles, director d’Operacions a Almirall, Lluís Chico, vicepresident de CataloniaBio & HealthTech i managing Partner de NEOS Surgery i Marc Sales, surgical Process Engineer a ESSENTIA Health Management. Tots ells van destacar el paper clau dels enginyers i enginyeres per la constant necessitat del sector d’aplicar estàndards més alts. “En l’entorn del Medical Devices la combinació entre biologia i enginyeria és un fet. Cada cop hi menys component mecànic a favor del biològic amb cèl·lules i gens” va explicar Lluís Chico. D’altra banda, Esther Tomás va donar el punt de vista de l’àmbit hospitalari públic destacant que “una part de la feina de les enginyeres i enginyers és fer sostenible el sistema sanitari, és a dir, fer més coses amb menys recursos”.

Catalunya compta amb un total de 1.060 empreses del sector salut, amb una forta capacitat exportadora, que han donat ocupació d’alta qualitat a 53.371 persones i han facturat uns 17.802 milions d’euros.

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

Compartir