Per a més informació clica a la fitxa de la Jornada

“L’hidrogen verd serà clau en el procés de descarbonització ja que caldrà incorporar d’altres vectors energètics més enllà de les renovables per donar resposta a tota la demanda d’energia” va destacar Antoni Llardén, president d’Enagás, durant la videoconferència que es va celebrar el passat 11 de novembre, dins el cicle “Empreses i Transició Energètica”, organitzat per les Comissions d’Energia, Mobilitat, Canvi Climàtic i Economia Circular dels Enginyers Industrials de Catalunya.

El president d’Enagás va informar que la fulla de ruta de l’hidrogen renovable s’ha incorporat en l’Estratègia de Descarbonització a llarg termini del Govern Espanyol , aprovada el passat 3 de novembre, que marca el camí per aconseguir la neutralitat climàtica pel 2050. “No tot podrà ser electrificat, -si s’aconsegueix un 50% d’electrificació pel 2050 ja serà un gran èxit- i si es vol complir amb el Pacte Verd Europeu caldrà l’acompanyament del gas natural i dels gasos renovables com l’hidrogen o el biometà” va assenyalar Antoni Llardén.

Projectes a la vista

D’altra banda, Llardén va avançar que hi ha contactes amb el Govern català i amb companyies del sector per introduir l’hidrogen verd al polígon industrial químic de Tarragona. També va parlar del projecte –en fase preliminar- d’instal·lar tres o quatre “hidrogeneres” (estacions d’hidrogen) en algun eix de comunicació a Catalunya per a què, a més de produir hidrogen verd també es pugui transportar i posar en ús a través de flotes de vehicles.

El president d’Enagás també va citar un projecte a Mallorca junt amb Acciona, el Govern Balear i d’altres socis, “per produir hidrogen verd amb energia renovable nova per alimentar una flota d’autobusos interurbans o intercomarcals i fer blending amb la xarxa existent”. El blending és la combinació de gas natural amb hidrogen, la Unió Europea permet la mescla fins a un 10% d’hidrogen i es reconeix com a gas natural. Segon Llardén, “el blending és una bona manera de començar a generar mercat per l’hidrogen renovable”.

Antoni Llardén va explicar, durant la videoconferència, que Enagás té un projecte d’I+D amb Repsol per generar hidrogen a través de cèl·lules de plaques fotovoltaiques i que pot ser una alternativa complementària als electrolitzadors, dels que depenen per a la producció d’hidrogen.

Avantatges de l’hidrogen verd

El president d’Enagas va explicar les diferents tipologies d’hidrogen actuals començant pel gris, passant pel blau i acabant en el verd. L’hidrogen gris és el que s’usa actualment i no és renovable, el blau és similar al gris però es pot capturar el CO₂ i, per tant, és compatible amb el procés de descarbonització previst pels propers 30 anys i, finalment, el verd és el produït per electròlisis de l’aigua a partir de l’electricitat provinent de les fonts renovables.

L’hidrogen verd permet un procés de descarbonització amb menys costos –perquè aprofita les infraestructures gasistes existents- i molt més ràpid, descentralitzat i és compatible amb d’altres vectors energètics” va explicar Antoni Llardén. Segons el president d’Enagás, “l’hidrogen obligarà a una forta coordinació entre el món elèctric i el gasista”.

Article a Fulls d'Enginyeria relacionat

Per a més informació clica a la fitxa de la Jornada

Compartir