“Hi ha d’haver la voluntat col·lectiva de fer de Catalunya un país industrial. Una mesura no només econòmica sinó també social i que implica a tot el país” va defensar el degà Josep Canós durant la primera sessió del cicle de conferències: La indústria, vector de recuperació econòmica a Catalunya, que es va celebrar el passat dimecres 3 de juny, a través de la plataforma zoom.

El gran dilema durant la pandèmia ha sigut confrontar la salut amb l’economia” va assenyalar el president Jordi Renom. Aquest cicle de conferències vol exposar, des de la perspectiva de la l'enginyeria, l'economia i l'administració, els elements claus i necessaris per a l'impuls de l'activitat econòmica des de la indústria. Entre d’altres aspectes, la necessitat d'assegurar la continuïtat del teixit industrial, la transformació estructural que demanen els nostres sectors industrials, així com, les actuacions que permetin millorar la competitivitat de la nostra economia. Unes propostes que estan recollides en el document, elaborat pels Enginyers Industrials de Catalunya, Crisi COVID-19. La Indústria: vector de recuperació econòmica a Catalunya, 40 propostes per a fer possible aquesta recuperació.

La COVID-19 està tenint un gran impacte en l'economia per la disminució de l'activitat i la caiguda de la demanda. Per aquest motiu, el degà va defensar que “cal activar polítiques i accions que ajudin a superar la crisi, que es despleguin amb celeritat amb l'ambició de transformar en positiu el sistema productiu, accelerant esforços i inversions”.

Per a què les empreses siguin competitives, al binomi innovació-internacionalització, cal afegir la transformació digital i la indústria sostenible” va explicar Jordi Renom, afegint que tota aquesta transició post-COVID19  l’ha de fer gent amb talent i amb una nova cultura de lideratge. D’altra banda, Josep Canós -a més de la competitivitat- va explicar que d’altres vectors d’actuació són la transversalitat i la col·laboració público-privada. “Ja no existeixen els sectors endogàmics, la hibridació és una constant. Les petites empreses s’han de fusionar i fer adquisicions, cal potenciar la mentalitat de què junts serem més forts” va declarar el degà dels Enginyers Industrials de Catalunya.

Compartir