Un grup de professionals del Grup Transversal Smart Cities (GTSC) de la Comissió Societat Digital dels Enginyers Industrials de Catalunya i GrausTIC integrat a l'APTICC han elaborat un document per reflexionar sobre aquesta afectació, però no només a les persones sinó també als ciutadans. Albert Martí, Javier Alcalá, Jesús Muñoz, Jordi Bastida, Jordi Cirera, Jordi Ortuño, Josep Maria Peiró i Olga Pallàs han partit de la base d'una dotzena de documents d'entitats i institucions tan diverses com la GSMA, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, la Generalitat de Catalunya o 5GBarcelona per recollir en un sol informe el coneixement actual al voltant d'aquesta nova tecnologia.

Les xarxes 5G són xarxes de telefonia mòbil que proporciona una velocitat de transmissió de 100Mbps amb pis de 1 Gbps, una latència d'1 a 3 ms i més eficiència espectral que el 4G. Amb aquestes característiques, es preveu que el 5G transformi  fonamentalment el paper de la tecnologia de les telecomunicacions en la societat, que permeti un major creixement econòmic i una digitalització generalitzada. La societat acabarà estant hiperconnectada, no només les persones, sinó també molts altres dispositius formaran una societat virtual: Internet de tot.

És per això que, sens dubte, el 5G impactarà als ciutadans, a les empreses, a l'administració pública, al paisatge urbà, a la salut i a la sanitat, al procés transhumanista – el canvi evolutiu de la humanitat que preveu la integració d'eines tecnològiques en l'estructura de l'home biològic-, a la mobilitat, a les llibertats individuals i col·lectives, a l'educació i a la indústria. Per això, els experts que signen 'Impacte de la Tecnologia 5G a la societat' han volgut recollir en un mateix document els riscos i les oportunitats que suposa aquest nou pas tecnològic en cadascun d'aquests àmbits.

Impacte de la tecnologia 5G a la societat
Compartir