Atès que en els processos electorals endegats a l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya  (AEIC) i  el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) s’han presentat candidatures úniques a tots els òrgans sotmesos a elecció, les Meses Electorals han constatat la seva validesa i s’ha declarat la finalització dels processos.

Comunicació candidatura Associació Comunicació candidatura COEIC
Compartir