El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (EIC) i la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) han creat la càtedra universitària ‘Enginyeria i Empresa’, dedicada a activitats de recerca, transferència de tecnologia i suport a la innovació en l'àrea de l'Enginyeria Industrial.

En l’acte de signatura, que ha tingut lloc el passat 4 de juny, a l’Escola d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la UPC, el rector  Daniel Crespo va destacar que “aquesta Càtedra serà un agent actiu en la incorporació del talent de la UPC al món industrial; tant el talent de l’estudiantat com la capacitat de recerca i transferència i el suport a la innovació que ofereixen els grups de recerca de la Universitat constitueixen autèntics revulsius per a les empreses i per afrontar els reptes dels propers anys. En aquest entorn, la col·laboració de la UPC i el EIC en la vigilància tecnològica de l’enginyeria serà clau per a la creació de valor en l’activitat industrial”.

Per al degà del Col·legi, Josep Canós, aquesta càtedra “contribueix a acostar el món industrial i empresarial a la formació universitària dels futurs professionals de l'enginyeria, millorant i facilitant la seva ocupabilitat i incorporació al món laboral, aportant així competitivitat a les empreses industrials i de serveis tecnològics".

La Càtedra EIC-UPC ‘Enginyeria i Empresa’, amb seu a l’Escola d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), neix amb la voluntat d’incentivar l’estudiantat de la UPC en l'àmbit de l'Enginyeria Industrial, reconeixent els millors expedients acadèmics, i de comprometre's amb l'ocupació dels futurs enginyers i enginyeres industrials i la seva incorporació al món professional.

La nova Càtedra impulsarà projectes de recerca d’interès comú, amb propostes per a la millora de la competitivitat, fomentant la innovació a través de la integració de les capacitats científiques i tecnològiques de la UPC, així com donant suport a projectes d’emprenedoria, incubació i mentoratge.

El professor de l’ESEIAAT Daniel García-Almiñana serà el director de la Càtedra, que comptarà també amb dos codirectors: la professora Neus Cónsul Porras, directora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), i el director general dels Enginyers Industrials de Catalunya, Pere Homs.

Connectar la comunitat industrial i empresarial amb el món universitari 

Jordi Renom, president de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, que també impulsa aquesta Càtedra, va destacar que “en un entorn de ràpida innovació tecnològica, creiem en el potencial del compartir experiències i coneixements per connectar la comunitat industrial i empresarial amb el món universitari”.

En aquest sentit, en el marc de la Càtedra es treballarà en tres grans àmbits. Pel que fa a les activitats de formació i detecció de talent, s’impulsaran uns premis a l’estudiantat de les escoles d'enginyeria industrial de la UPC, per reconèixer els millors treballs de fi de grau i de fi de màster, així com els millors expedients acadèmics. També es promouran les beques Talent UPC-Empresa per a estudiantat de grau o màster. Igualment, s’iniciarà un programa de detecció de talent a través de reptes plantejats per les empreses, amb ‘cases studies’ i altres reptes. 

Així mateix, es promourà la professió d'Enginyeria Industrial mitjançant la col·laboració en assignatures de desenvolupament professional i la direcció conjunta de treballs de fi de grau o de màster.

Igualment, es potenciarà el patrocini de la participació en els Fòrums d'Empreses de les escoles d'enginyeria industrial de la UPC. D’altra banda, es fomentaran seminaris i conferències a càrrec de professionals d’empresa, i es promourà l’activitat de l’EIC entre l'estudiantat d'enginyeria industrial de la UPC.

Quant a la recerca, la transferència de tecnologia i el suport a la innovació, es treballarà amb els grups de recerca de la UPC per identificar les necessitats reals de les empreses industrials a fi de proposar solucions i reptes tecnològics innovadors i disruptius.

En el marc de la Càtedra, es mantindrà una vigilància tecnològica estreta de l'Enginyeria Industrial, per analitzar aspectes com els impactes de la transformació digital en la professió, el rol dels professionals de l’enginyeria en la creació de valor en l’activitat industrial, l’Observatori de l’Enginyeria o la realització d’enquestes.

L’acord també preveu fomentar la cooperació per al desenvolupament de les pràctiques en empreses entre l’estudiantat, proporcionar acompanyament i mentoria a noves start-ups basades en l’Enginyeria Industrial, potenciar tesis doctorals dins del programa de Doctorat Industrial i fomentar la presentació de projectes de recerca en l'àmbit català, espanyol i europeu.

Finalment, en l’àmbit de la divulgació i la difusió del coneixement, s’organitzaran conjuntament jornades de divulgació científica o tecnològica i altres esdeveniments en l’àmbit de la tecnologia. Així mateix, es potenciarà la internacionalització de les activitats de la Càtedra, a través del contacte amb associacions amb finalitats similars, i es promouran reunions d'experts nacionals i internacionals sobre temes d'interès mutu. Així mateix, es potenciaran les publicacions cientificotècniques en àrees d'interès comú.

Amplia la informació a Fulls d'Enginyeria

Declaracions del degà Josep Canós a Canal Terrassa

Compartir