Per a més informació clica aquí

Enginyers Industrials de Catalunya està participant en l’elaboració del Pla d’actuacions per agilitzar els tràmits administratius que afecten les activitats econòmiques amb impacte que posarà en marxa el Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, aquest primer semestre.

La nostra institució forma part del Grup de Treball, impulsat el novembre de l’any passat, junt amb el món local i d’altres agents econòmics, que té com a objectiu optimitzar els terminis de concessió de permisos, llicències i autoritzacions per realitzar determinades activitats econòmiques i pal·liar els efectes de l’aturada administrativa, decretada durant l’estat d’alarma i que va agreujar el retard d’aquests procediments.

Des de la primera reunió, el Grup de Treball ha realitzat 12 reunions tècniques prèvies –sota la coordinació de l’Oficina de Gestió d’Empreses (OGE)- en les que els diferents interlocutors hem aportat documentació i informació que ha permès identificar els procediments amb una incidència més elevada sobre l’activitat econòmica i amb un termini més llarg de tramitació. Un cop identificats els problemes i principals colls d’ampolla responsables del endarreriment, el Pla proposa un seguit d’actuacions organitzatives, tecnològiques, jurídiques i comunicatives per aconseguir reduir terminis.

Línies de treball, àmbits i calendari

Les línies d’actuació del Pla se centren en dos grans blocs: d’una banda, la millora dels serveis oferts per les administracions implicades i, d’una altra, l’optimització dels circuits de tramitació dels expedients.

El Pla s’executarà en dues fases inicials d’anàlisi i planificació: la primera, amb les actuacions prioritàries, finalitzarà el 30 de juny, i la segona, amb les actuacions necessàries i les de millora contínua, el 20 de desembre. Trimestralment es donarà compte dels avenços dels treballs.

El Grup de Treball que ha elaborat el Pla està presidit pel conseller d’Empresa i Coneixement i integrat per representants del Govern, l’Administració local i els agents econòmics. En concret, en formen part els representants del departaments competents en matèria d’empresa, urbanisme, medi ambient, prevenció d’incendis, treball autònom, coordinació interdepartamental, promoció econòmica, administració digital, transparència; les quatre diputacions catalanes, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis, organitzacions empresarials, cambres de comerç i col·legis professionals.

Per a més informació clica aquí

 

Compartir