L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC) i el comitè organitzador convoquen les XII Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya que, com cada tres anys, tenen per objectiu aportar i acollir noves visions i estudis originals en qualsevol dels camps relacionats amb el patrimoni industrial.

Les Jornades “Patrimoni industrial: les tecnologies i el seu impacte a la societat” se celebraran els dies 10, 11 i 12 de novembre de 2022 a Enginyers Industrials de Catalunya i acolliran estudis sobre el patrimoni industrial i la innovació tecnològica, amb mirades al passat, present i futur.

 

Temàtiques i àmbits

Les temàtiques de les Jornades que poden incidir en les innovacions i l’impacte social, poden classificar-se en els següents temes d’estudi:

• La tècnica anomenada preindustrial i les innovacions que incorpora. Els artesans com a precedent de l’enginyeria i l’arquitectura.

• La revolució industrial, els sistemes de fàbrica i les energies emprades.

• Transports i sistemes de comunicació.

• Construcció i arquitectura, tècnica, art i disseny. Urbanització, territori i ciutats.

• Indústries pesants, indústries lleugeres: alts forns, metal·lúrgia, química, tèxtil,

alimentació, indústria farmacèutica.

• Gestió de la producció i de la distribució. Del taylorisme a la logística.

• Electrificació i sistema tècnic, de les comunicacions (telegrafia, telefonia) a la

il·luminació i la força motriu.

• Energies fòssils, energies renovables.

• Del càlcul mecànic a la informàtica, xarxes de comunicació i de control.

• Robòtica a la indústria, als hospitals, a la llar.

• Altres temàtiques: També es podran presentar comunicacions sobre qualsevol altre tema de patrimoni industrial que s’agruparan i exposaran en una secció específica de caràcter general: aquestes poden ser d’urbanisme industrial, metodologies d’estudi i de recerca, fons documentals, treballs de camp, actuacions de preservació i salvaguarda…

 

Els autors que ho desitgin podran fer propostes en les següents modalitats: comunicació escrita presentada de forma oral, pòster i vídeo.

Idiomes oficials: Català, Castellà i Anglès (no hi haurà servei de traducció).

El títol i un resum de les comunicacions, pòsters i vídeos s’hauran de presentar abans del 30 de maig de 2022. Els resums de les comunicacions, posters i videos seran d’un màxim de 30 línies (unes 300 paraules). Cal enviar les propostes a l’adreça electrònica de la secretaria de l’AMCTAIC secretaria@amctaic.org i indicar en l’assumpte, segons la modalitat escollida, el següent: “Comunicació – XII Jornades d’AIC”, “Pòster – XII Jornades d’AIC” o “Vídeo – XII Jornades d’AIC”.

Totes les propostes seran contestades pel Comitè Científic abans del 30 de juny de 2022, indicant si són acceptades o si es necessiten altres detalls per a la seva avaluació. Les propostes acceptades tindran fins al 30 de setembre de 2022 per presentar la comunicació completa.


 

Compartir