El Grup de Treball (GT) en Integració 4.0 de la Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers de Catalunya ha elaborat una “Guia de Bones Pràctiques: Barreres i Impulsors en la integració 4.0” que va presentar, el passat 25 de novembre, durant la setena edició del Fòrum Indústria 4.0.

Amb aquest document pràctic volen resoldre un dels impediments principals per a l’aplicació de les tecnologies de la indústria 4.0 a les PIMES que és la manca de percepció dels impulsors (drivers) disponibles i de quines són les barreres a superar. 

Pel que fa als impulsors, el GT en integració 4.0 explica que n’hi de dos tipus, els externs a la pròpia organització (polítiques de promoció, difusió i formació promogudes per administracions i entitats professionals) i els interns (polítiques derivades de les bones pràctiques). “Una organització que s’esforça en promoure i aplicar bones pràctiques en el seu dia a dia, està facilitant i impulsant, també, l’aplicació de les tecnologies de la indústria 4.0”, apunten. 

En aquest informe es presenta una llista de les 13 barreres més habituals per implementar la integració 4.0 dins d’una organització. També s’explica de quina manera poden impactar a una iniciativa d’integració i quines són les millors pràctiques que s’apliquen, generalment, per reduir els possibles riscos. 

 

Accedeix a la Guia
Compartir