El Instituto de la Ingeniería de España, a través del seu Comitè de Societat Digital i del Grup de Treball d’Intel·ligència Artificial, vol conèixer quin és el grau de implantació de la Intel·ligència Artificial a Espanya. Per aquesta raó, necessita la col·laboració de les enginyeres i enginyers catalans responent una enquesta de manera voluntària i altruista.

Aquesta enquesta serà una important font d’informació per a un estudi més ampli que es farà públic a través del Instituto de la Ingeniería de España.

 

Clica aquí i participa

Compartir