Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

 

La Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) és l'últim pas de la cadena de subministrament i correspon al moviment de les mercaderies des d'un magatzem o centre de consolidació fins al punt de destinació. Actualment, amb la irrupció del comerç electrònic, ens trobem en un moment de molts canvis i, a més, també cal tenir present la complexitat i les condicions peculiars de les xarxes urbanes.

Existeixen eines que puguin ajudar a la planificació, gestió i presa de decisions dels sistemes logístics urbans? Els grups de treball de Smart Cities de la Comissió de Societat Digital i de Logística de la Comissió de Gestió Empresarial van organitzar un taller, el 20 d’abril de 2023, amb el professor emèrit del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-Barcelona Tech), Jaume Barceló, per reflexionar sobre com haurien de ser els plantejaments urbans.

Cal contemplar la logística urbana d’una manera integrada, amb models que incorporin tots els actors implicats”, va explicar Barceló. Segons el professor, cal anar més enllà dels sistemes de transport públic i privat i logística urbana i treballar amb “models de ciutat que tinguin en compte aspectes com la forma urbana, l’ús del sòl, la xarxa integrada de transport, l’ús de l’energia (xarxes d’electrolineres o punts de recàrrega), entre d’altres”. 

La ciutat és un sistema complex. Les interaccions entre els actors són dinàmiques i depenen de molts factors que condicionen fortament la vida de la ciutat, per les seves contribucions a la congestió urbana i llurs conseqüències de consums energètics, i emissions contaminants i per tant d'impacte a la sostenibilitat i a la qualitat de vida urbana. 

Al llarg del taller, es va assenyalar que les decisions haurien de tenir en compte, d’una banda, els operadors de transport i les flotes de vehicles implicades i els conductors dels vehicles, i de l’altra, els clients i els punts de lliurament i, al mig, l'Administració Local, com a representant dels ciutadans i defensora de la qualitat de vida urbana. Barceló va indicar que “un 23% del volum de desplaçaments a les hores punta en el centre de la ciutat és de vehicles comercials”.

El professor Barceló va compartir els models pilot de les ciutats de Lucca i Piacenza. Entre les lliçons apreses va destacar la importància de definir, d’entrada, el problema a resoldre i a partir d’aquí començar a prendre les decisions. “Cal un enfocament de dinàmica de sistemes i fer plans específics de recollida de dades per a la planificació urbanística”, va afegir. En l’elaboració dels models cal incorporar dades com el temps de viatge, de servei, incidències, retorns, programació de servei, optimització de les rutes de servei, track de seguiment, qualitat de servei, etc.
 

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

 

Compartir