Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

La presència de la tecnologia LED en el sector de l’enllumenat és un fet: el 30% dels llums en l’àmbit públic en fan ús i aporta millores en les condicions lumíniques i disminueix la despesa energètica.

D’altra banda, la incorporació del LED ha comportat canvis en els actors implicats (des del projectista al fabricant, passant per l’instal·lador i el mantenidor, i acabant amb el seu reciclatge) en la cadena de valor de les instal·lacions d’enllumenat. 

En aquest context, el consorci Zhaga i la certificació 4Di estan treballant des de fa anys en l'estandardització dels components de l’enllumenat i en els sistemes per connectar-lo a les futures ciutats intel·ligent o smart cities. 

El Grup de Treball d’Il·luminació de la Comissió d’Energia va organitzar, el passat 26 de gener de 2022, una jornada en línia sobre l’estat actual d’aquest procés d’estandardització, les seves aplicacions i sobre què suposarà pel sector i la societat. 

Van intervenir en la sessió Xavier Traveria, Technical & Innovation Director a Carandini, Robert Marchante, Product Manager Senior Outdoor Lighting a Simon, Albert de Ramos Pons, responsable tècnic a Benito, Pilar Vázquez, directora general de la Fundació Ecolum, i Sergi Somavilla, cap del Departament d’Enllumenat a Rubatec. 
 

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

Amplia la informació a Fulls d’enginyeria

 

Compartir