Formem part del grup executiu de treball de gestió del risc d'incendi per façana, impulsat pel Departament de Territori. El seu objectiu és desenvolupar els treballs necessaris per a la prevenció de possibles problemàtiques relacionades amb façanes ventilades en els edificis construïts abans de l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, el 2006, similars al sinistrat a València.

El grup també elaborarà un inventari de tots els immobles que puguin existir a Catalunya amb aquesta tipologia de façana, que es preveu que estigui enllestit el segon trimestre de l’any, i establirà a quin tipus de revisions caldrà sotmetre aquests edificis un cop identificats, qui les haurà de fer i com, i les mesures correctores a aplicar en els immobles en risc.

També formen part del grup executiu el Departament de Territori, a través de la Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (CATEB), el Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC), el Departament d'Interior, mitjançant el cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, i l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament i l’Associació Catalana de Municipi i la Federació Catalana de Municipis com a representants dels ens locals.

 

Compartir