“La millor energia és la que no es consumeix. La gestió energètica ha esdevingut un tema molt important per a les empreses, sobretot pel que fa a eficiència energètica” va explicar Jose María García Casasnovas, president de la Comissió d’Energia dels Enginyers Industrials de Catalunya, durant les paraules de benvinguda a la Jornada que es va celebrar el passar 26 de novembre de 2016 a la seu de Via Laietana.

Mariona Coll, cap de la Unitat d’Indústria a l’ICAEN, va presentar els diferents programes d’ajuts per a actuacions en eficiència energètica per a empreses en el sector industrial. En concret, va parlar del Fons Nacional d’Eficiència Energètica, del Programa de Cupons i del Pla Renova’t. Mariona Coll va destacar que “és important vetllar que l’eficiència energètica és garanteixi amb el temps”.

De la Certificació ISO 50001 per a la gestió en eficiència energètica en va parlar Laura Garcia d’Onsen Energia. “La gestió energètica és fonamental per tenir els millors preus, fer el mateix però consumint menys i situar al consumidor i a l’empresa en el centre de l’ecosistema energètic, amb l’autoempoderament i les energies renovables” va assenyalar Laura Garcia. També va explicar que el sistema de gestió energètica ha de ser voluntari, adaptable a l’organització, fonamentat en el cicle de millora contínua, auditable, certificable, compatible amb d’altres estàndards i integrable.

Adrià Casas, d’Schneider Electric, va presentar les novetats en els softwares de gestió energètica, de monitorització i de millora contínua. Casas va explicar que el software pot ajudar en automatitzar la recol·lecció de dades, en determinar els costos energètics, és flexible per importar dades de diferents fonts i naturalesa, ofereix informes periòdics, permet fer la conversió a emissions equivalents de forma automàtica i possibilita implementar alarmes per desviacions.

Compartir