El degà Josep Canós ha publicat l'article d'opinió "la marea de la formació" a Expansión Catalunya. El degà destaca que la formació és un procés de flux i reflux on intervenen actors diversos com són les associacions empresarials, sindicats, col·legis professionals i administracions públiques, afegint-se a les parts implicades ja conegudes que són les empreses i les universitats. "La marea de la formació és un procés d'anàlisi que comença a les empreses (...) en la segona part del flux, és on els actors implicats, per la nostra proximitat a la indústria i a les empreses copsem i podem fer el recull de necessitats en volum, calendari i àmbits" destaca Canós. I afegeix "tot aquest esforç d'escolta activa ens permet la tercer fase del flux de la marea: traslladar aquestes necessitats a les entitats formadores, les universitats i l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya". Una important tasca que el Col·legi desenvolupa a través de la Comissió de Formació i Ocupació, on hi participen directors de recursos humans i gestió del talent de les principals empreses del país. 

Compartir