Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

En el marc del “Monogràfic de Mobilitat Elèctrica”, el Grup de Treball de Mobilitat Elèctrica dels Enginyers Industrials de Catalunya, conjuntament amb la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular, va organitzar una nova sessió, el 18 d’abril de 2023, per reflexionar i analitzar sobre els diferents aspectes mediambientals que cal tenir en compte en el procés de transformació que implica el vehicle elèctric.

Totes les expertes i experts van coincidir en un aspecte: “cal tenir en compte tot el cicle de vida del vehicle elèctric en l’anàlisi, la seva fabricació, ús i reciclatge”. Marc Oliva, president de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular, va destacar que “el 29% de les emissions de Catalunya tenen origen en la mobilitat”.

Isabel Hernàndez i Cardona, subdirectora general de prevenció i control de la contaminació atmosfèrica de la Direcció General de Qualitat de l'Aire i Canvi Climàtic, no va poder assistir a la jornada, però va traslladar la seva ponència a l’enginyer Joan-Carles Casas Sanchís. En base a aquesta ponència, Casas Sanchís va assenyalar que “el vehicle elèctric suposarà una disminució significativa de la contaminació acústica i dels òxids de nitrogen i, per tant, de l’ozó troposfèric, però no podrà evitar l’emissió de partícules”. Per aquesta raó, es va remarcar que serà necessari dur a terme accions com la reducció dels desplaçaments.

El redactor en cap d'AEGFA News, Oriol Ribas, va distingir entre la contaminació directa i la indirecta. “El vehicle elèctric és una bona alternativa per reduir la contaminació directa, en canvi, la indirecta depèn del tipus d’energia amb què es fabrica i recarrega el vehicle i dels materials utilitzats en la construcció de les bateries”, va explicar Ribas.

Arturo Pérez de Lucía, director general d’AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica), va fer un repàs de tota la legislació existent en la regularització del vehicle elèctric. Pérez de Lucía va destacar el Reial Decret 29/2021 que va suposar la “simplificació de les autoritzacions i tràmits administratius, agilitzant la instal·lació dels punts de recàrrega”. En aquesta mateixa línia, va assenyalar que “dels 21.573 punts de recàrrega actuals, el 38% s’ha instal·lat al llarg del 2022, i que el 31% dels vehicles elèctrics i híbrids es van vendre també l’any passat”.

Carles Conill, director de Serveis de Mobilitat Sostenible AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona), va fer una valoració de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a les Rondes de Barcelona (més de 95 km2 que inclou Barcelona i els municipis circumdants), activa des de l’1 de gener de 2020. “La ZBE és un model de referència per tot l’Estat. Abans de la seva implementació, els vehicles sense distintiu eren el 20% del total del parc circulant, en canvi, en l’actualitat, la seva circulació és residual (2%)”, va destacar Conill. La reducció dels vehicles sense etiqueta ha suposat un impacte important en la millora de la qualitat de l’aire, en concret, “del 54,3% en el cas dels NOX (òxids de nitrogen) i del 19,2% de les PM10 (partícules)”.

És essencial una bona estratègia d’ESG per garantir el futur de les companyies. O s’és sostenible o no hi ha futur”, així de contundent va ser Maria Tarrés, responsable d’estratègia en sostenibilitat de SEAT. “El nostre driver principal per aconseguir la descarbonització és l’electrificació. Electrificant tota la flota volem assolir la reducció del 30% de les emissions en tot el cicle de vida del vehicle”, va afegir Tarrés.

La cloenda de la jornada va ser a càrrec de Francisco Vallecillos, president del Grup de Treball de Mobilitat Elèctrica i CEO d’Evectra qui va destacar que “és indispensable l’intercanvi entre els agents del sector per tractar temàtiques tan importants com l’impacte mediambiental de la mobilitat elèctrica”.

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

Compartir