Seguint a la recerca dels punts claus a la carrera professionals els enginyers i enginyeres del nostre col·lectiu, la segona enquesta de Perfil d’ocupació aporta dades molt interessants sobre els canvis als hàbits dels professionals. Un d’ells és la importància que es dona a la formació contínua com a eina imprescindible per mantenir-se al dia durant tota la carrera professional. Més de la meitat dels enquestats la consideren fonamental i des d'Enginyers Industrials de Catalunya la potenciem any rere any.

Un altre dels aspectes que denoten un canvi de comportament és el fet que els enginyers i enginyeres canvien sovint de feina, a la recerca de nous projectes professionals que els permetin créixer. Per aconseguir-ho, la meitat de les persones enquestades coincideixen en el fet que per aconseguir-ho, la xarxa de contactes ha estat fonamental. Per aquest motiu, des d'Enginyers Industrials de Catalunya també intentem fomentar el màxim possible aquesta xarxa, tot organtizant diferents activitats tècniques que permetin el contacte dels professionals del mateix sector. Un clar exemple són les Comissions i jornades tècniques que es realitzen regularment a les diferents seus repartides pel territori.

Consulta l'informe
Compartir