El president i vicedegà Jordi Renom modera un webinar sobre els Fons Europeus per a la reactivació econòmica, organitzat per La Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. L'entitat defensa el paper clau dels col·legis professionals per a la bona gestió  i optimització d'aquests fons i per a què la recuperació irradiï tots els territoris i sectors de l'economia. 

Durant l'acte, s'ha fet referència a la crisi humanitària provocada per la COVID-19, que ha donat lloc a un escenari marcat per l'excepcionalitat, amb uns efectes socials, sanitaris, econòmics i judicials sense precedents. En aquest context, segons la presidenta de la Intercol·legial, Maria Eugènia Gay, "sorgeix la necessitat de treure el màxim rendiment als 140.000 milions d'euros que li correspondrien a Espanya. Els eixos digital i verd són el fonament tant de la recuperació com de la modernització de l'economia espanyola i de les estructures més essencials de l'Estat del Benestar". 

Durant el webinar s'ha posat en relleu que la bona marxa del Pla inclou l'establiment de mecanismes de col·laboració perquè hi hagi un diàleg fluid entre els poders públics i la societat civil en el seu conjunt. I, des de La Intercol·legial, s'ha assegurat que els col·legis professionals poden ser determinants a l'hora de canalitzar les necessitats socials per assegurar que l'execució del Pla sigui el més eficaç possible.

Compartir