Per evitar talls de llum durant els pics de demanda d’electricitat, Enginyers Industrials de Catalunya defensa que “cal que el sistema abordi la transformació de la xarxa amb la seva digitalització a tots els nivells i, en particular, de la xarxa de Mitja Tensió (MT) i la seva interconnexió amb la Baixa Tensió (BT)”. La transició energètica que, entre d’altres qüestions comporta un augment d’electrificació de moltes de les activitats -entre elles la mobilitat-, requereix  un reforç en la digitalització de les xarxes de distribució que permeti abordar la incorporació de la generació distribuïda renovable i la recàrrega del cotxe elèctric.

El president de la Comissió d’Energia dels Enginyers Industrials de Catalunya, Josep Maria Montagut, proposa que “cal incorporar als ajuntaments perquè són coneixedors de les zones més degradades, revisant la dotació de potència elèctrica de les zones urbanes i fer plans d’adequació als nivells que s’exigeixen actualmentCal incentivar a les distribuïdores  per a la promoció de la qualitat d’aquestes instal·lacions de BT”. D’altra banda, Enginyers Industrials de Catalunya senyala que la millora del desplegament de xarxes de transport i distribució, amb el desenvolupament de les renovables i de l’emmagatzematge elèctric, poden ser una oportunitat en l’entorn rural.

Digitalització i automatització de les xarxes

Enginyers Industrials de Catalunya defensa que cal abordar el canvi i transformació de les xarxes elèctriques amb l’objectiu d’acomplir la transició energètica cap una economia sostenible econòmica i mediambiental. Per això, proposa que “s’adoptin mesures en el desplegament de xarxes per donar sortida a la generació renovable, es fomenti la digitalització, els centres de transformació intel·ligents, la creació de HUBS de comunicació entre centres de distribució telecomandats, l’automatització i el balanç energètic per detectar automàticament congestions de xarxa i s’incorpori l’emmagatzematge distribuït”.

Les zones de Catalunya on hi ha mes impacte d’interrupcions en línies d’Alta Tensió (AT) i MT són, habitualment, les comarques pirinenques junt amb les del Priorat i Terres de l’Ebre. Segons els Enginyers Industrials de Catalunya, el desenvolupament de les renovables en aquestes zones rurals junt amb l’emmagatzematge energètic poden ser una oportunitat de canvi.  Actualment, hi ha projectes finançats per la Unió Europea que ho demostren, com el realitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya i la distribuïdora Estabanell a Vallfogona del Ripollès que permet una gestió digital de la xarxa -amb la incorporació d’un gestor intel·ligent de la xarxa municipal que permet, per exemple, la seva subsistència de manera aïllada mentre es repara la línia afectada d’enllaç al municipi. 

Millora i nova reglamentació per a les xarxes de BT

La xarxa de distribució de BT (normalment de 230V) és la que uneix la instal·lació de l’usuari final amb el centre de transformació -que aporta l’energia de la xarxa d’AT (en general 25KV i 11 KV) a la BT. Aquesta xarxa no està contemplada en la regulació amb un tractament específic, mes enllà dels reglaments de seguretat que els hi són aplicables i de les normes operatives de les que disposen les empreses, tipus instal·lacions d’enllaç o ubicació dels centres de mesura, entre d’altres.

"La Baixa Tensió ha estat la gran oblidada del sistema, això es podria solucionar amb més transformadors. No s'han d'arreglar els talls un cop passen sinó que s'hauria d'actuar preventivament" va explicar Josep Maria Montagut als informatius de TV3

Pel que fa a la pujada del preu de la llum, Montagut va comentar al suplement "El Quinze de Público" que"estem pagant el poc desplegament de les renovables, que tenen una producció més econòmica".

Compartir