Ja estan operatives al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya les noves modalitats del tràmit d’instal·lacions de protecció contra incendis en els següents enllaços:

Declaració responsable per a la modificació d'una instal·lació de protecció contra incendis

Declaració responsable per al canvi de titular d'una instal·lació de protecció contra incendis

Declaració responsable de baixa d'una instal·lació de protecció contra incendis

El tràmit només es podrà fer per internet i caldrà identificar-se amb l’idCATMòbil o amb un certificat digital per enviar a tramitar l’expedient.

Els certificats admesos poden ser de :

•Persona física

•Persona jurídica

•Persona vinculada a una organització amb capacitat de representació

Informació sobre certificats digitals del Col·legi
Compartir