Marc Pérez Puigdengoles és director d’operacions de la farmacèutica Almirall i ens explica com l’enginyeria està sent indispensable en l’àmbit del desenvolupament i fabricació de medicaments, sobretot en l’entorn de la indústria 4.0.

Puigdengoles assenyala que tot i que l’elaboració de medicaments segueix els mateixos processos que d’altres productes com els aliments, l’àmbit farmacèutic té una doble complexitat perquè és un sector altament regulat. És a dir, les enginyeres i enginyers han d’encaixar processos eficient i eficaços dins d’un marc molt encotillat i amb molt poc marge de maniobra.

 

Compartir