dijous
5 de maig

10
a.m.

Sala Multimèdia IQS/ Streaming

El gas natural i l’energia elèctrica són les formes d’energia majoritàries a la indústria catalana. Juntament amb el coc de petroli aquestes tres formes d’energia representen més del 90% del total de l’energia consumida al sector industrial, amb un pes del 46% pel gas natural, 38% per l’energia elèctrica i 7% pel coc de petroli.

En el mix energètic català l’energia elèctrica té un origen renovable del 20%, mentre que el nuclear suposa el 55% del total. Respecte al consum d’energia primària a Catalunya, les renovables suposen només un 5,6%.

El país s’ha fixat l’objectiu de transformar aquesta realitat mitjançant la denominada transició energètica, que a més de reduir la dependència de l’exterior pretén afavorir una generació neta i descentralitzada, a través d’inversions descentralitzades i que permeti disposar d’energia de proximitat.

Aquesta transformació s’haurà de fer per complir amb els formidables propòsits de reducció d’emissions de CO₂ i en un context en què la producció nuclear està previst que desaparegui a curt termini.

En aquesta jornada ens pretendrem acostar al paper que pot jugar la indústria en aquesta transició.

Programa:

  • 10:00 Benvinguda
  • 10:05 Exemples d'eficiència energètica amb energia solar. Sr. Joan Vila, CEO LC Paper 1881, S.A.
  • 10:50 El potencial del biometà a la indústria: com produir-lo i utilitzar-lo. Dr. Xavier Flotats, Professor Emèrit d'Enginyeria Ambiental, UPC BarcelonaTECH.
  • 11:35 L'energia eòlica sostenible en la indústria. Sr. Victor Cusí i Puig, President de l’Associació Eòlica de Catalunya—EolicCAT.
  • 12:20 Tarifació: quin és el sistema actual, quines millores faria? Dr. Pere Palacín, Catedràtic de la Universitat Ramon Llull.
  • 13:00 Dinar
  • 15:00 L'Hidrogen és el futur de la transició energètica? Sr. Jeroni Farnós, President de la Comissió d’Indústria Química del Col·legi d’Enginyers.
  • 15:45 Quina Transició Energètica de país volem. Sra. Assumpta Farran, Directora General d’Energia.
  • 16:35 Taula rodona: Sr. Joan Vila, Dr. Xavier Flotats, Sr. Victor Cusí i Puig, Dr. Pere Palacín, Sr. Jeroni Farnós i Sra. Assumpta Farran.

Organitzat pel Grup Professional Medi Ambient

INSCRIU-TE!
Compartir